Wat is Leef!

Leef! Stelt zich ten doel christenen onderling met elkaar te verbinden, eenheid te zoeken en van daaruit een open gemeenschap te zijn die uitnodigend is voor mensen die op zoek zijn naar geloof, zingeving, waarheid ed. Daarom zijn we voortdurend op zoek naar de gelegenheid aan te sluiten bij mensen juist daar waar zij zelf zijn. God is te vinden, waar je ook staat in het leven. In Wolfheze zijn christenen op elkaar betrokken vanuit allerlei kerkelijke achtergronden. Van Gereformeerd, tot Evangelisch, Vineyard, Pinkstergemeente, Rooms Katholiek, Apostolische en Protestantse Kerk. Een wonderlijke mix van mensen die elkaar herkennen in de liefde voor Christus.

Geschiedenis
Leef! is in 2011 gestart met een groep christenen uit Arnhem Noord-West, Oosterbeek en Wolfheze, die graag actief in hun eigen buurt praktisch christen willen zijn. Het startte met een verlangen, een gesprek met iemand op het juiste moment en een groepje mensen dat elkaar vond en stimuleerde. De naam werd geboren naar aanleiding van de bijbeltekst: Zoek de Heer en Leef! in Amos 5 vers 7. Dat is dan ook ons motto. God zoeken en de weg naar het Leven vinden. We hebben ervaren dat het goed is dit niet alleen maar samen te doen. Veel werd er gebeden en al snel kwam er de mogelijkheid in Het Dorp in Arnhem in het kerkelijk cultureel centrum maandelijkse bijeenkomsten te houden. Sindsdien is Leef! gegroeid naar de drie locaties Arnhem, Oosterbeek en Wolfheze. Het netwerk breidt zich uit en steeds meer mensen weten elkaar te vinden. We zien allerlei activiteiten ontstaan, van eetgroepen, studiegroepen, Alphacursus, gezinsmeeting, gebedsavonden etc. God zegent rijkelijk.

 

Leef! … het DNA waar wij mee leven

LevLeef-leven-met-de-buurt-icoonen met de buurt

Onze visie is dat mensen door God geschapen zijn om relatie met elkaar te hebben. In deze tijd waarin eenzaamheid en drukte hand in hand gaan willen wij op een nieuwe en ontspannen manier ruimte bieden aan mensen om relaties aan te gaan. Met een open oor, een open hart, open handen. Wij willen mensen in de buurt samenbrengen en met elkaar verbinden.

LeLeef! leven met jezus icoonven met Jezus

Wij delen een passie voor Jezus Christus en zijn bedoeling met deze wereld: vrede met God, vrede met elkaar, vrede met jezelf. Met Leef! willen we samen ontdekken wat het leven van Jezus, zijn kruisiging en zijn opstanding met ons dagelijks leven te maken heeft. De bijbel en gebed spelen daarin een belangrijke rol.

Leef! leven met elkaar icoonLeven met elkaar

Wij zijn enthousiast voor elkaar. Daarom spreken we af naar elkaar om te zien, ons voor elkaar in te zetten en van elkaar te leren over het leven met God. Met oog voor alle verschillen die er zijn. In het geloof dat Jezus ons heeft samengebracht. Dit durven wij met elkaar te wagen.

Leef! leven met vrede en gerechtigheid icoonLeven met vrede en recht

Wij willen het hart van God voor de  mensen in zijn schepping laten zien. Daarom willen we vriendschappen aangaan, verbinden wat verbroken is, eenzamen en armen bijstaan. We willen een steentje bijdragen aan andere duurzame initiatieven die iets weerspiegelen van de goedheid en het recht dat God met deze wereld voor ogen heeft.

Website en hosting: Evidence 2.0